تبلیغات
.
 

 

 

.


طرح درس ,کتاب ششم ،روش تدریس

 

طرح درس کتاب "بخوانیم" چهارم ابتدایی

برای دریافت به ادامه مطلب برویدطرح درس روزانه

مشخصات کلی

کتاب::فارسی           پایه:چهارم                  سال تحصیلی:                                   نام ونام خانوادگی:

درس:ابوعلی سینا            وقت:50 دقیقه         تعداد دانش آموزان:              شماره طرح درس:11

اهداف کلی:

1-آشنایی با یکی از مشاهیر علمی ایزان

2-ایجاد نگرش و علاقه نسبت به دانش و دانشمندان و000.

اهداف رفتاری:

1-توانایی تشخیص کلمات هم آوا

2-بکارگیری کلمات متشابه

3-بکارگیری کلمات شکسته در شعر

4-تشخیص کلمات متشابه

5-روان خوانی درس و000.

وسایل مورد نیاز:

تصاویری از شهر همدان،کتاب های ابن سینا،پازل،برگه های سفید،بادکنک (در شش رنگ) و000.

روش های تدریس:

تلفیقی ازروش های تدریس مشارکتی (اعضای تیم ، کارایی تیم ، قضاوت عملکرد  وطرز تلقی قبل از روخوانی درس) ، نمایشی ، پرسش وپاسخ ، توضیحی پروژه،،اکتشافی و000.

1-فعالیت های مقدماتی: 3دقیقه

فعّالیت معلّم

شروع با نام خدا

سلام واحوال پرسی

حضور وغیاب:

گروه بندی :

به هر نفر یک تکه از پازل داده می شود وپس از قرار گرفتن در گروه وانجام فعالت هر نفر در گروه نام گذاری می شودماننداسامی زیر:

1-ابن سینا 2- بابا طاهر 3- علیصدر

توضیح اینکه اسامی در همه ی گروه ها تکرار می شود

فعّالیت دانش آموز

 هر دانش آموز تکّه ی پازل را دریافت ودر گروه خود قرار می گیرد(هفت گروه شش نفره) پس از تکمیل در مورد تصویر ، که مربوط به درس است با همدیگر تبادل نظر می نمایند(پازل ها مربوط به شهر همدان وآثار باستانی وسیاحتی این شهر می باشند)

روش:

گروه بندی تصادفی  و مباحثه

اجرای آزمون ورودی: 4 دقیقه

روش: پرسش وپاسخ  و طرز تلقی

هر گروه یک سئوال را با همفکری پاسخ می دهند

1-چند استان که در مرکز ایران قرار دارند را نام ببرید؟

2-بزرگ ترین غار ایران چه نام دارد؟ و000.

3- یک دانشمند چگونه به جامعه ی خود خدمت می کند؟

ابتدا انفرادی وسپس به صورت گروهی پاسخ را تهیّه وبا گروه های دیگر پاسخ خود را به بحث می نشینند.

ایجاد انگیزه: 3 دقیقه

روش: اکتشافی

به هر گروه یک بادکنک باد شده داده می شود

تا به راز آن پی ببرند

درون هر بادکنک معمایی در مورد ابن سینا نوشته شده است مانند

شخص مورد نظر کسی است که کتاب قانون را نوشته است.و000.

بادکنک را دریافت می کنند و در مورد راز آن بحث می نمایند(اولین گروهی که بادکنک را ترکانده ومعمّای درون آن را حل نماید تشویق می گردد)

در پایان نماینده هر گروه معما ی گروه خود را طرح وپاسخ را نیز در کلاس مطرح می کند

 ارائه ی محتوا: 25 دقیقه

روش: قضاوت، عملکرد ، صامت خوانی و اعضای تیم

الف:آموزش بخش اول درس:

با هدایت آموزگار هر گروه اطّلاعات مربوط به ابن سینا راجمع آوری وآن ها را در فیش های کوچک منظّم کنند

در این مرحله بخش اول درس رو.خوانی واشکالات برطرف گردند

هر گروه فیش ها را تهیّه وسپس با توجّه به راهنمایی ها معلّم ودیگر گروه ها متن ها را ویرایش  و برای جمع بندی نهایی در اختیار معلّم می گذارند وسپس در مورد آن ها بحث می کنند

ب:آموزش بخش دوم درس:

1-درس بین افراد گروه ها تقسیم می شود تا روخوانی (صامت خوانی)گردد

ابن سینا : داستان ( مرده زنده شد)

باباطاهر : داستان (پسر ستاره)

علیصدر : داستان (گاو)

1-بخش مربوط به خود را به دقّت مطالعه نموده و در صورت نیاز یادداشت برداری می کنند

درس روخوانی واشکالات را مطرح می نمایند

2-با هدایت معلّم به گروه های هم نام می روند

2-به گروه های جدید وارد ونتیجه ی مطالعه ی خود را بازگو و با هم تبادل نظر می کنند

در گروه  هرکدام بخش مربوط به خود را توضیح می دهد به عنوان مثال علیصدر داستان گاو را برای گروه خود بازگو می نماید و000.

2-با هدایت به گروه های اصلی باز می گردند

با دقّت روخوانی را دنبال می کنند و سپس در گروه ها یک بار درس روخوانی می گردد

درس توسط معلّم روخوانی می گردد

 جمع بندی:3 دقیقه

روش: همیاری

کات مهم با راهنمایی معلّم ارائه می شود

 هر گروه یک نکته از درس را پبدا وتوسط نماینده گروه به کلاس ارائه می دهندمانند:

1-از طریق فیش برداری می توان اطلاعات را منسجم نمود

2-000.

ارزشیابی پایانی:10 دقیقه

روش : کارایی تیم

سه سئوال چهار گزینه ای به دانش آموزان داده می شود مانند:

1-داستان مرده زنده شد در کدام شهر اتّفاق افتاد؟

الف:مشهد  ب:تهران  ج:گرگان  د:همدان

2-000.

سئوالات را دریافت وابتدا به شکل انفرادی وسپس گروهی پاسخ را تهیّه می نمایند

کلید را در اختیار گروه ها می گذاریم

پاسخ ها را بررسی و نمره ی مربوطه را محاسبه می کنند( هرپاسخ صحیح 3+ و هرپاسخ اشتباه 1ـ )

با توجّه به جدول ، هز گروه وضعیت خود را در میزان پاسخ گویی گروهی مورد بررسی قرار می دهد

نتایج به دست آمده با توجّه به جدول این روش تجزیه وتحلیل می شوند

تعیین تکلیف: 2 دقیقه

روش: پروژه

هر دانش آموزاطّلاعاتی درمورد خانواده ی خود به صورت فیش برداری به کلاس عرضه نماید

 


  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : چهارشنبه 29 آذر 1391׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , margook.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc